Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

grid-sport.ro, prin Laniasport S.R.L.,în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “GDPR”), datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credințăşi în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
În anumite ocazii, Laniasport S.R.L poate modifica această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările în legislaţie, în practicile noastre de preluare şi utilizare a datelor personale, în caracteristicile site-ului sau în progresele tehnologice. În cazul în care aducem modificări ce afectează modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi publicate în această informare, iar data intrării în vigoare va fi publicată la începutul politicii de confidenţialitate. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici şi practici. Laniasport S.R.L va publica cât mai vizibil modificările esenţiale înainte de implementarea acestora.

1. Operatorul de date cu caracter personal
Laniasport S.R.L, în calitatea sa de operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu legislaţia aplicabila, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

2. Date cu caracter personal
În calitatea dumneavoastră de vizitator/utilizator al paginii de Facebook, denumit în continuare si “Persoană vizată“, Societatea vă informeazăîn mod expres, prin prezenta Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile descrise în prezenta Notă de Informare:

Informații generale: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data nașterii, varsta, sex;

Date referitoare la profilarea utilizatorilor conform Politicii de Cookies: adresa IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale;

In functie de alegerea dumneavoastra, Operatorul ofera un card de fidelitate care va aduce avantaje la achizitii viitoare. Acest card are inscris un numar de identificare. Acest numar de identificare nu reprezinta o data cu caracter personal, el este un atribut intern generat de catre Operator si serveste exclusive la identificarea clientilor sai in sistemul de vanzari on-line sau prin reteau de magazine proprii.

3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Laniasport S.R.L în scopuri legitime după cum urmează:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activității de promovare către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic sau sms – marketing direct, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;
 • Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de marketing/ vânzări în cadrul evenimentelor dedicate/concursuri, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de transmitere de oferte bazate pe audientele personalizate (pe liste de client) in Facebook, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;
 • Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta pentru nevoile dumneavoastra;
 • Pentru a va confirma comenzile plasate in sistem on-line si a va furniza informatii suplimentare cu privire la acestea (livrare, facturare etc.), conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectivprelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Pentru intocmirea formalitatilor si a documentelor necesare contractarii si vanzarii de produse (facturi, contracte, documente care atesta achitarea produselor), conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

4. Durata prelucrării datelor
În cadrul scopurilor pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate si conform politicilor noastre de retentie a datelor personale, datele colectate vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

 • Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pana la retragerea consimţământului.
 • Datele postate cu acordul persoanei vizate pe site-ul Operatorului sau pe pagina sa de Facebook se vor stoca pe o durata de 3 ani, conform acordului persoanei vizate.
 • De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.
5. Modalitati de colectare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi colectate prin urmatoarele modalitati:

 • prin formulare de abonare si inregistrare de pe site-ul Laniasport S.R.L;
 • prin intermendiul punctelor de vanzare din magazinele proprii.
6. Persoanele împuternicite/Destinatari/Operator asociat
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • Furnizorii de prestări servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizori de servicii și sisteme IT, partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise). În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de GDPR privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării GDPR.
 • Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.
7. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate unui stat care nu face parte din Spatiul Economic European fara acordul scris prealabil al Operatorului. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate dintr-un stat aflat in Spatiul Economic European unui stat din afara Spatiului Economic European, se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din GDPR.

8. Drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte datele cu caracter personal
Dorim să vă informăm, de asemenea, că, potrivit articolelor 12-22 din GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,
 • dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,
 • dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă;
 • dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente.
Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta Laniasport S.R.L printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată transmisa la adresa sediului social sau prin email la adresa [email protected]

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

De asemenea, în cazul operațiunilor de prelucrare întemeiate pe consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe bază consimțământului înainte de retragerea acestuia

9. Alte aspecte
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integritătii și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General UE.

Menționăm că pentru operațiunile de prelucrare realizate în temeiul consimțământului persoanei vizate, persoana vizată va fi informată conform art. 13 din GDPR printr-o Notă de informare separată, pentru a-și putea exprima consimțământul expres și separat pentru fiecare scop în parte.